یادداشت های یک ستاره

تا بهتر هست خوب کافی نیست
 
137
ساعت ٢:٢٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۳/٢۳ : توسط : ستاره

وقتی گالیله را برای استغفار به محاکمه می بردند، شاگردان و پیروانش، پشت در دادگاه منتظر بودند تا او بر فشارهای طاقت فرسا غلبه کند و سرافراز بگوید که همچنان زمین به دور خورشید می چرخد. گالیله سرافکنده و رنجور از فشارها، آرام و خسته به قرائت استغفار نامه پرداخت. پیروانش مأیوس و سرشکسته شدند یکی از آنان فریاد زد: بیچاره ملتی که قهرمانش را از دست بدهد. در قرنی دیگر برتولت برشت، زیر سلطه فاشیسم از قول گالیله پاسخ او راداد:

بیچاره ملتی که نیاز به قهرمان دارد...

 

تاریخ ، چیز خوبی است .حافظه هم چیز خوبی است به طور کلی حافظه تاریخی برای یک ملت لازم است، لازم است تا یادش نرود چه کسانی چه کرده اند ...