یادداشت های یک ستاره

تا بهتر هست خوب کافی نیست
 
 
ساعت ٩:٠٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱٥ : توسط : ستاره

دردم می آید ؛ وقتی قبل از آنکه مرا ببینی ؛ زنانگی ام را میبینی ؛ زیبایی ام را میبینی
باور کن من همان اندازه که شور دارم ؛ شعور هم دارم
همان اندازه که رفتارم ظرافت دارد ؛ ذهنم نیزظرافت دارد
عمیق تر نگاه کن شاید ورای جسم زیبا روح زیبایی هم داشته باشم
اگر میگویی اندامت را چه زیبا صیقل داده اند ؛ خودم هم روحم را صیقل داده ام به سختی
و تو هیچ وقت نمیخواهی قبل از آنکه زن بودنم را ببینی مرا ببینی
من میترسم که این رفتارهایت مرا هل دهد در غار تنهاییم
و  خیلی زود است برای تنها بودن 

دوست دارم بدانم اگر زنانگی هایم نبود

چند نفر دوستم داشتند ؟

چند نفر بیتابم بودند؟

آن گاه تمام لحظه هایم را پیشکششان میکردم!!!!